Home Page

Engwë sina ilqua matë
Aiwi, lamani, aldar, almar
Narca anga, mate erë
Ascatë i nornë ondor astonna
Nahta i Arani, nancarë i tiriosti
Ar yerya i orwë oronti…

Intyalë

Home Page

The Secret of Dhara thaumaturgus thaumaturgus